Aktualne szkolenia

Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LJ3/WKO/06/20
Analizy chemiczne pH, konduktometryczne, grawimetryczne i wolumetryczne. Szacowanie niepewności, zapewnienie metrologicznej spójności pomiarowej i aspekty praktyczne ww. analiz- Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 17.06.2020 - 19.06.2020
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LJ3/GiK/06/20
ASA - absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (FAAS), w piecu grafitowym (GFAAS) oraz z generowaniem wodorków (HGAAS) i generowaniem zimnych par (CVAAS). Doskonalenie kompetencji technicznych. - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 17.06.2020 - 19.06.2020
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia trzydniowe LJ3/AS/06/20
Bezpieczna praca w laboratorium- bezpieczeństwo chemiczne i przeciwpożarowe. - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 17.06.2020 - 19.06.2020
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LW3/BiP/06/20
Chromatografia cieczowa (HPLC) w praktyce. Wykłady i zajęcia laboratoryjne - Warszawa, czerwiec 2020 r
Warszawa, 17.06.2020 - 19.06.2020
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LJ3/PK/06/20
Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. - Jastrzębia Góra, czerwiec 2020
Jastrzębia Góra, 17.06.2020 - 19.06.2020
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe, Badania biegłości, badania porównawcze LJ3/ZS/06/20
Pomiary emisji hałasu w środowisku. Prezentacja wyników zgodnie z wymaganiami PCA i Ministra Środowiska. Warsztaty pomiarowe - Jastrzębia Góra, czerwiec 2020
Jastrzębia Góra, 17.06.2020 - 19.06.2020
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LJ3/IM1/06/20
Potwierdzenie kompetencji technicznych personelu laboratorium. Nadzorowanie wyposażenia i zapewnienie spójnosci pomiarowej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 17.06.2020 - 19.06.2020
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LJ3/IM/06/20
Szybkie metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium – działania korygujące, ryzyko i szanse, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty. - Jastrzębia Góra, czerwiec 2020
Jastrzębia Góra, 17.06.2020 - 19.06.2020
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LJ3/MB/06/20
Chromatografia cieczowa HPLC od A do Z. Teoria chromatografii w praktyce. Rozwiązywanie problemów - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 24.06.2020 - 26.06.2020
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Akademia Kierownika, Szkolenia trzydniowe LJ3/MIM/06/20
Doskonalenie kompetencji kierownika laboratorium. - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 24.06.2020 - 26.06.2020

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK