Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW3/GIG/12/17
Warsztaty laboratoryjne. Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS - Warszawa, grudzień
Warszawa, 06.12.2017 - 08.12.2017
Laboratorium, Branża spożywcza LZ3/JK/12/17
Zapewnienie jakości wody i napojów bezalkoholowych w świetle obowiązujących aktów prawnych - Zakopane, grudzień
Zakopane, 06.12.2017 - 08.12.2017
Laboratorium, Akademia środowiska pracy LW1/JM/12/17
Mikroklimat w środowisku pracy. Szacowanie wydatku energetycznego - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW1/MS/12/17
PCR i real-time PCR – projektowanie reakcji, walidacja metody, analiza wyników - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW1/EP/12/17
Spektrofotometria UV-VIS – specyfika metody - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej LW2/IM/12/17
Abc programu Excel w praktyce laboratoryjnej czyli warsztaty z podstaw oprogramowania - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LW2/WK/12/17
Doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium - wykorzystanie działań korygujących, odstępstw, badań niezgodnych z wymaganiami, działań zapobiegawczych i ocena ryzyka wg znowelizowanej normy EN ISO 17025 - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW2/IJ/12/17
Interferencje i źródła błędów w technice ICP OES, ich charakterystyka i sposoby eliminacji. Sterowanie jakością w technice ICP OES - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, powietrze LW2/GU/12/17
Metody SRM - stan aktualny i przyszłość - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Laboratorium, Akademia mikrobiologii LW2/RP/12/17
Nowe wymagania normalizacyjne PN-EN ISO 6579-1, ISO 6579-2, ISO 6579-3 w zakresie wykrywania, identyfikacji, oznaczania liczby i serotypowania Salmonella spp. w łańcuchu żywnościowym - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK