Aktualne szkolenia

Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia dwudniowe LW2/IJ/06/20
Interferencje i źródła błędów w technice ICP-OES, ich charakterystyka i sposoby eliminacji. Sterowanie jakością w technice ICP-OES - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 03.06.2020 - 04.06.2020
Akademia zarządzania wg 17025, Akademia Kierownika, Szkolenia dwudniowe LW2/IM1/06/20
Kompetencje i obowiązki kierownictwa w laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2 - Warszawa, czerwiec 2020
Warszawa, 03.06.2020 - 04.06.2020
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LW2/PB/06/20
Praktyczne wykorzystanie metrologii w działalności laboratorium akredytowanego w odniesieniu do wymagań nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Warszawa, czerwiec
Warszawa, 03.06.2020 - 04.06.2020
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LW2/SZ/06/20
Techniki statystyczne w praktyce laboratoryjnej - szacowanie niepewności pomiaru, stwierdzanie zgodności z wymaganiami, walidacja metod badawczych. Warsztaty komputerowe.- Warszawa, czerwiec
Warszawa, 03.06.2020 - 04.06.2020
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, woda/ścieki, Szkolenia jednodniowe LW1/ML/06/20
Analiza sensoryczna wody według aktualnych norm - Warszawa,czerwiec
Warszawa, 04.06.2020
Akademia badań środowiskowych, Gospodarka wodno-ściekowa, woda/ścieki, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe OW1/ŁS/06/20
Gospodarowanie wodami z uwzględnieniem nowelizacji prawa wodnego. Aktualizacje 2020 r. - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 04.06.2020
Kategorie szkoleń, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/MS/06/20
PCR i real - time PCR – projektowanie reakcji, walidacja metody, analiza wyników - Warszawa, czerwiec 2020
Warszawa, 04.06.2020
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LKT2/AS/06/20
Bezpieczna praca w laboratorium- bezpieczeństwo chemiczne i przeciwpożarowe - Katowice, czerwiec
Katowice, 09.06.2020 - 10.06.2020
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LKT2/WP/06/20
Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse - Katowice, czerwiec
Katowice, 09.06.2020 - 10.06.2020
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LKT2/IM/06/20
Walidacja i szacowanie niepewności, jako proces w rozumieniu zapisów nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.- Katowice, czerwiec
Katowice, 09.06.2020 - 10.06.2020

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK