Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/AB/05/20
Identyfikacja źródeł błędów wpływających na wyniki badań. Spójność pomiarowa i kompetencje techniczne personelu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Zakopane, maj
Zakopane, 27.05.2020 - 29.05.2020
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/IM/05/20
Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02. - Zakopane, maj
Zakopane, 27.05.2020 - 29.05.2020
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/ES/05/20
Realizacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w codziennej pracy w laboratorium- Zakopane, maj
Zakopane, 27.05.2020 - 29.05.2020
Laboratorium, Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia trzydniowe LZ3/AU/05/20
Techniczne aspekty wykonywania pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy - Zakopane, maj
Zakopane, 27.05.2020 - 29.05.2020
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia trzydniowe LZ3/PB/05/20
Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności w ujęciu procesowym zgodnie z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium analitycznym. Monitorowanie, identyfikacja i eliminacja źródeł błędów. Zakopane
Zakopane, 27.05.2020 - 29.05.2020
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/BP/06/20
Analiza sensoryczna żywności - od utworzenia zespołu sensorycznego do akredytacji- Warszawa, czerwiec
Warszawa, 03.06.2020
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/HW/06/20
Potwierdzenie ważności wyniku. Metody mikrobiologiczne i molekularne. Prowadzenie i ocena kart kontrolnych. - Warszawa, czerwiec 2020 r.
Warszawa, 03.06.2020
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Akademia zarządzania wg 17025, woda/ścieki, Szkolenia dwudniowe LW2/MZ/06/20
Pobieranie próbek wód i ścieków do badań. Jak zapewnić właściwą jakość procesu pobierania próbek i uniknąć błędów - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 03.06.2020 - 04.06.2020
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/06/20
Szybkie metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium – działania korygujące, ryzyko i szanse, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty - Warszawa, czerwiec 2020
Warszawa, 03.06.2020 - 04.06.2020
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/MPL/06/20
Badania hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy. Metody pomiaru i oceny narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne - Warszawa, czerwiec 2020
Warszawa, 03.06.2020 - 04.06.2020

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK