Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LW1/AB1/11/17
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w laboratorium - wymagania normy PN- EN ISO/IEC 17025:2005 - Warszawa, listopad
Warszawa, 16.11.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW1/MB/11/17
Zastosowanie spektrometrii mas w badaniach pozostałości substancji szkodliwych w żywności i paszach - Warszawa, listopad
Warszawa, 16.11.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW1/EP/11/17
Spektrofotometria UV-VIS – specyfika metody - Warszawa, listopad
Warszawa, 17.11.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LZ3/WK/11/17
Audytor wewnętrzny w laboratorium - audytowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych - Zakopane, listopad
Zakopane, 22.11.2017 - 24.11.2017
Laboratorium, Akademia środowiska pracy LZ3/JM/11/17
Badanie mikroklimatu w środowisku pracy. Szacowanie wydatku energetycznego. Badanie oświetlenia elektrycznego - Zakopane, listopad
Zakopane, 22.11.2017 - 24.11.2017
Laboratorium, Akademia Kierownika, Akademia środowiska pracy LZ3/AS/11/17
BHP w laboratoriach i pracowniach chemicznych- bezpieczna praca w warunkach szkodliwych. Wymagania stawiane przez rozporządzenia REACH i CLP - Zakopane, listopad
Zakopane, 22.11.2017 - 24.11.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LZ3/PB/11/17
Praktyczne wykorzystanie metrologii w działalności laboratorium akredytowanego - Zakopane, listopad
Zakopane, 22.11.2017 - 24.11.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LZ3/IM/11/17
Zarządzanie procesowe, ryzyko i szanse, czyli jak sprawnie wdrożyć nową normę ISO/IEC 17025 w laboratorium - Zakopane, listopad
Zakopane, 22.11.2017 - 24.11.2017
Akademia badań środowiskowych, pola elektromagnetyczne LZ3/SR/11/17
Szerokopasmowe i selektywne pomiary pól elektromagnetycznych, zgodnie z wymaganiami przepisów ochrony środowiska oraz wymaganiami akredytacyjnymi - Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2017 - 01.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LZ3/GiB/11/17
Chromatografia gazowa i cieczowa dla zaawansowanych.Teoria chromatografii w praktyce - Rozwiązywanie problemów - Zakopane, listopad
Zakopane, 29.11.2017 - 01.12.2017

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK