Aktualne szkolenia

Akademia badania paliw, Szkolenia dwudniowe LW2/PB/11/18
Laboratoryjne wyznaczenie wartości opałowej próbki biopaliwa stałego - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM1/11/18
Norma PN-EN 17025:2018-02. Podejście oparte na ryzyku i możliwościach w laboratorium akredytowanym – aspekty praktyczne - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/JS/11/18
Zapewnienie jakości w badaniach zgodnie z zasadami DPL (GLP) - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/WK/11/18
Szkolenie dla audytorów wewnętrznych w laboratorium (z uwzględnieniem PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i PN ISO 19011) - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/PKK/11/18
Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy. Badanie zapylenia. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisów prawa oraz Rozp. MRP i PS z dnia 12 czerwca 2018 r.- Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LW2/SZ/11/18
Zastosowanie metod statystycznych w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych - zalecenia norm PN-EN ISO/IEC 17043 oraz ISO 13528:2015. Warsztaty dla organizatorów i uczestników programów PT/ILC.- Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/AD/11/18
Spektroskopia w podczerwieni FT-IR. Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników- Warszawa, listopad
Warszawa, 08.11.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Akademia metrologii i kompetencji, Gospodarka wodno-ściekowa, woda/ścieki, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe LW1/MZ/11/18
Pobieranie próbek wód i ścieków do badań - wymagania akredytacyjne - Warszawa, listopad
Warszawa, 08.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia jednodniowe LD1/DD/11/18
Audyt techniczny w laboratorium środowiska pracy - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LD1/MS/11/18
PCR i real - time PCR jako skuteczne narzędzia diagnostyczne - projektowanie reakcji, analiza wyników, walidacja i najczęściej napotykane problemy - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK