Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LW2/WKO/10/18
Wymagania dla producentów materiałów odniesienia wg. normy PN-EN ISO 17034:2017 i innych dokumentów - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018 - 11.10.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, woda/ścieki, Szkolenia jednodniowe LW1/JMZ/10/18
Norma PN_ISO 5667-11 oraz PN_ISO 5667-14 – w zakresie poboru próbek wody podziemnej - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LW2/JK/10/18
Dobra Praktyka Laboratoryjne (GLP) w laboratorium badającym produkty lecznicze i żywnościowe - Wrocław, listopad
Warszawa, 10.10.2018 - 11.10.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LW2/GU/10/18
Warsztaty pomiarowe czyli jak przeliczać i obliczać wielkości związane z gazami odlotowymi. Przykładowe budżety niepewności. Sprawozdania z badań - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018 - 11.10.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe LZ3/TH/10/18
Metody pomiaru emisji cząstek stałych oraz substancji w nich zawartych w aspekcie aktualnych zmian i uzupełnień w normach emisyjnych - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe, Badanie Biegłości LJ3/ZS/06/18
Pomiary emisji hałasu w środowisku. Prezentacja wyników zgodnie z wymaganiami PCA i Ministra Środowiska. Warsztaty pomiarowe - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/PB/10/18
Spełnienie wymagań akredytacyjnych przez laboratoria pracujące w obszarze energetyki - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/WKO/10/18
Spójność metrologiczna w pomiarach pH, konduktometrycznych i w innych rodzajach analiz chemicznych. - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/AB/10/18
Spójność pomiarowa, świadectwa wzorcowania, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LK1/IJ/10/18
ICP - OES - walidacja metody - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK