Aktualne szkolenia

Akademia badania paliw, Szkolenia dwudniowe LK2/BPP/05/20
Paliwa alternatywne. Stałe paliwa wtórne (SRF) - metody znormalizowane. Metody oznaczania zawartości biomasy- Kraków, maj
Kraków, 13.05.2020 - 14.05.2020
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/WP/05/20
Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse - Kraków, maj
Kraków, 13.05.2020 - 14.05.2020
REACH i NZŚ, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OK2/GW/05/20
Warsztaty bilansowania lotnych związków organicznych (LZO) - Kraków, maj 2020
Kraków, 13.05.2020 - 14.05.2020
Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe , Warsztaty Eksperckie, Statystyka i metrologia LK2/WE-STAT/05/20
Warsztaty Eksperckie- Statystyka w laboratorium- Kraków, maj
Kraków, 14.05.2020 - 15.05.2020
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LD2/MZ/05/20
Doskonalenie wymagań dotyczących procesu badawczego w laboratorium chemicznym- Wrocław, maj
Wrocław, 20.05.2020 - 21.05.2020
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LD2/GML/05/20
Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium. - Wrocław, maj
Wrocław, 20.05.2020 - 21.05.2020
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LD2/IM/05/20
Skuteczny proces szacowania niepewności, w laboratorium fizykochemicznym. Identyfikacja, monitorowanie oraz eliminacja źródła błędów na wszystkich etapach procedury badawczej.- Wrocław, maj
Wrocław, 20.05.2020 - 21.05.2020
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LD2/JK/05/20
Zasady pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych (żywność, woda, wymazy, odciski, powietrze) według obowiązujących norm: PN-EN ISO 6887, PN-EN ISO 19458, PN-EN ISO 18593 i in. - Wrocław, maj
Wrocław, 20.05.2020 - 21.05.2020
Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe PSLE/05/20
XII Warsztaty Emisyjne, Specyficzne problemy nadzoru nad systemami do pomiarów ciągłych emisji zanieczyszczeń do powietrza z punktu widzenia przemysłu, urzędu i laboratoriów badawczych. - Zakopane, maj
Zakopane, 20.05.2020 - 22.05.2020
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LZ3/GiB/05/20
Chromatografia cieczowa i gazowa dla zaawansowanych. Teoria chromatografii w praktyce. Rozwiązywanie problemów- Zakopane, maj 2020 r.
Zakopane, 27.05.2020 - 29.05.2020

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK