Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LK1/IJ/11/17
ICP - OES - walidacja metody - Kraków, listopad
Kraków, 08.11.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LK1/MB/11/17
Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas - Kraków, listopad
Kraków, 09.11.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LK1/WK1/11/17
Ocena ryzyka, działania zapobiegawcze, korygujące, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami w praktyce laboratorium - Kraków, listopad
Kraków, 09.11.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LW1/AB/11/17
Identyfikacja źródeł błędów wpływających na wyniki - Warszawa, listopad
Warszawa, 15.11.2017
Laboratorium, Branża spożywcza LW1/JK/11/17
Wymagania mikrobiologiczne dla żywności w świetle ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 2073/2005 z późniejszymi zmianami - Warszawa, listopad
Warszawa, 15.11.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LW2/PK/11/17
Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy ISO/IEC 17025 - Warszawa, listopad
Warszawa, 15.11.2017 - 16.11.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LW2/WK/11/17
Miarodajność wyników - cel procesu wg znowelizowanej normy EN ISO 17025 - Warszawa, listopad
Warszawa, 15.11.2017 - 16.11.2017
Laboratorium, Akademia mikrobiologii LW2/BW/11/17
Pożywki mikrobiologiczne w badaniach żywności, wody, kosmetyków, produktów farmaceutycznych. Najnowsze wymagania. Szczepy odniesienia jako narzędzie monitorowania kompetencji laboratorium - Warszawa, listopad
Warszawa, 15.11.2017 - 16.11.2017
Laboratorium, Akademia Kierownika, Akademia środowiska pracy LW2/AS/11/17
Praca z chemikaliami- bezpieczeństwo wynikające z rozporządzeń UE oraz zmian w polskich przepisach po aktualizacjach w 2016 r. - Warszawa, listopad
Warszawa, 15.11.2017 - 16.11.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LW2/IM/11/17
Źródła błędów wpływających na wyniki badań w laboratorium fizykochemicznym. Od poboru próbki do wyniku badań - Warszawa, listopad
Warszawa, 15.11.2017 - 16.11.2017

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK