Aktualne szkolenia

Gospodarka wodno-ściekowa, woda/ścieki, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OW2/ŁS/05/20
Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne - Warszawa, maj
Warszawa, 06.05.2020 - 07.05.2020
Kategorie szkoleń, Hałas, hałas, Szkolenia jednodniowe LW1/MK/05/20
Niepewność pomiaru w akustyce- Warszawa, maj
Warszawa, 07.05.2020
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/DK/05/20
Podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowanie absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w piecu grafitowym (GFAAS) oraz z generowaniem wodorków (HGAAS) i generowaniem zimnych par (CVAAS)- Warszawa, maj
Warszawa, 07.05.2020
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/EP/05/20
Spektrofotometria UV-VIS – specyfika metody - Warszawa, maj 2020 r.
Warszawa, 07.05.2020
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia jednodniowe LW1/WKO/05/20
Wymagania dla producentów materiałów odniesienia wg. normy PN-EN ISO 17034:2017 i innych dokumentów - Warszawa, maj
Warszawa, 07.05.2020
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LK2/IM/05/20
Programy badań biegłości i porównań miedzylaboratoryjnych. Wykorzystanie wyników i zasady weryfikacji organizatorów na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Omówienie dokumentów DA-05 oraz DAPT-01- Kraków, maj
Kraków, 12.05.2020 - 13.05.2020
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LK2/PB/05/20
Walidacja metod i szacowanie niepewności pomiaru- kurs dla początkujących i średnio zaawansowanych- Kraków, maj
Kraków, 12.05.2020 - 13.05.2020
Akademia analiz instrumentalnych, Szkolenia jednodniowe LK1/TG/05/20
Chromatografia gazowa - walidacja metody i procedura oceny niepewności procesu - Kraków, maj
Kraków, 13.05.2020
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LK2/PKK/05/20
Badanie mikroklimatu w środowisku pracy wg PN-EN ISO 7730:2006, PN-EN ISO 7243:2018-01 (nowelizacja normy) i PN-EN ISO 11079:2008. Badanie oświetlenia elektrycznego- Kraków, maj
Kraków, 13.05.2020 - 14.05.2020
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/ES/05/20
Kurs auditora technicznego w laboratorium analitycznym - Kraków, maj
Kraków, 13.05.2020 - 14.05.2020

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK