Aktualne szkolenia

Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LK1/IJ1/05/18
ICP - OES - Interferencje ich charakterystyka i sposoby eliminacji - Kraków, maj
Kraków, 09.05.2018
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LK1/HW/05/18
Potwierdzanie metod badawczych mikrobiologicznych, molekularnych i zapewnienie jakości na podstawie CRM - Kraków, maj
Kraków, 09.05.2018
Laboratorium, Akademia środowiska pracy , Szkolenia dwudniowe LK2/JM/05/18
Badanie zapylenia w środowisku pracy. Pobieranie próbek powietrza. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisów prawa oraz projektu Rozp. MRP i PS z listopada 2017 r. - Kraków, maj
Kraków, 09.05.2018 - 10.05.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LK2/IM/05/18
Metody statystyczne do oceny programów badań biegłości wg normy ISO 13528. Analiza i wykorzystanie wyników PT/ILC do sterowania badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych - Kraków, maj
Kraków, 09.05.2018 - 10.05.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LK2/PB/05/18
Praktyczne wykorzystanie metrologii w działalności laboratorium akredytowanego - Kraków, maj
Kraków, 09.05.2018 - 10.05.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/PK/05/18
System zarządzania w laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2017 - rola kierownictwa laboratorium w procesie zmian - Kraków, maj
Kraków, 09.05.2018 - 10.05.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LK1/IJ2/05/18
ICP - OES - walidacja metody - Kraków, maj
Kraków, 10.05.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych LK1/MB/05/18
Optymalizacja metody i rozwiązywania problemów w HPLC dla zaawansowanych - Kraków, maj
Kraków, 10.05.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/EG/05/18
ASA z atomizacją w płomieniu (FAAS). Rozwiązywanie problemów analitycznych. Porady praktyczne- Warszawa, maj
Warszawa, 16.05.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/WK/05/18
Szkolenie dla audytorów wewnętrznych w laboratorium (z uwzględnieniem ISO/IEC 17025:2017 i PN ISO 19011) - Warszawa, maj
Warszawa, 16.05.2018 - 17.05.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK