Aktualne szkolenia

Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/IM/10/18
Nowa norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - sprawne wdrożenie zmian. Warsztaty - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe, Badanie Biegłości LZ3/ZS/10/18
Pomiary emisji hałasu w środowisku. Prezentacja wyników zgodnie z wymaganiami PCA i Ministra Środowiska. Warsztaty pomiarowe - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/PB/10/18
Spełnienie wymagań akredytacyjnych przez laboratoria pracujące w obszarze energetyki - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/WKO/10/18
Spójność metrologiczna w pomiarach pH, konduktometrycznych i w innych rodzajach analiz chemicznych. - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LK2/AB/10/18
Spójność pomiarowa, świadectwa wzorcowania, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Kraków, październik
Kraków, 23.10.2018 - 24.10.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/IM/10/18
Nowa norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego: proces, ryzyko, szanse - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018 - 25.10.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia jednodniowe LK1/SZ/10/18
Metody statystyczne niezbędne do szacowania niepewności pomiarów w laboratorium - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018
Kategorie szkoleń, Akademia badania paliw, Szkolenia jednodniowe LK1/PD/10/18
Ręczne pobieranie próbek paliw i biopaliw ciekłych. Czynniki wpływające na wiarygodność i reprezentatywność próbki. Wymagania normy PN-EN ISO 3170 oraz BHP - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018
Laboratorium, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LK2/PB/10/18
Analiza śladu węglowego - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018 - 25.10.2018
Laboratorium, Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LK2/JML/10/18
Badanie mikroklimatu w środowisku pracy wg PN-EN ISO 7730:2006, PN-EN ISO 7243:2018-01 (nowelizacja normy) i PN-EN ISO 11079:2008. Szacowanie wydatku energetycznego. Badanie oświetlenia elektrycznego - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018 - 25.10.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK