Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/WK/10/18
Nadzorowanie wyposażenia, spójność pomiarowa. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018 - 11.10.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/MZ/10/18
Przygotowanie laboratorium badawczego do akredytacji wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Wymagania dotyczące zasobów i wymagania dotyczące procesów - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018 - 11.10.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM1/10/18
Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018 - 11.10.2018
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LW2/SZ/10/18
Warsztaty komputerowe technik statystycznych. Ekspert walidacji metod analitycznych i szacowania niepewności pomiarów. Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych- Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018 - 11.10.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LW2/WKO/10/18
Wymagania dla producentów materiałów odniesienia wg. normy PN-EN ISO 17034:2017 i innych dokumentów - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018 - 11.10.2018
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LW2/JK/10/18
Dobra Praktyka Laboratoryjne (GLP) w laboratorium badającym produkty lecznicze i żywnościowe - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018 - 11.10.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LW2/GU/10/18
Warsztaty pomiarowe czyli jak przeliczać i obliczać wielkości związane z gazami odlotowymi. Przykładowe budżety niepewności. Sprawozdania z badań - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018 - 11.10.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/MB/10/18
Zastosowanie chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas w badaniach pozostałości substancji szkodliwych w żywności i paszach - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/AB/10/18
Doskonalenie kompetencji technicznych w laboratorium fizyko-chemicznym. Świadectwa wzorcowania i certyfikowane materiały odniesienia - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe LZ3/TH/10/18
Metody pomiaru emisji cząstek stałych oraz substancji w nich zawartych w aspekcie aktualnych zmian i uzupełnień w normach emisyjnych - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK