Aktualne szkolenia

Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium LW3/TG/04/18
Warsztaty laboratoryjne. Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 11.04.2018 - 13.04.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LK1/MB/04/18
Zastosowanie spektrometrii mas w badaniach pozostałości substancji szkodliwych w żywności i paszach - Kraków, kwiecień
Kraków, 12.04.2018
Kategorie szkoleń, Akademia mikrobiologii i biologii LK1/MS/04/18
PCR i real - time PCR – projektowanie reakcji, walidacja metody, analiza wyników - Kraków, kwiecień
Kraków, 12.04.2018
Laboratorium, Akademia ochrony środowiska LZ3/PB/04/18
Analiza śladu węglowego i śladu wodnego - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 18.04.2018 - 20.04.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LZ3/PK/04/18
Audit systemu zarządzania w laboratorium badawczym zgodnie z wymaganiami normy EN ISO/IEC 17025: 2017- szkolenie auditorów wewnętrznych - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 18.04.2018 - 20.04.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe LZ3/TH/04/18
Metody pomiaru emisji cząstek stałych oraz substancji w nich zawartych w aspekcie aktualnych zmian i uzupełnień w normach emisyjnych - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 18.04.2018 - 20.04.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LZ3/IM/04/18
Zarządzanie procesowe, ryzyko i szanse, czyli jak sprawnie wdrożyć nową normę EN ISO/IEC 17025: 2017 w laboratorium - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 18.04.2018 - 20.04.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Szkolenia jednodniowe LD1/TG/04/18
Chromatografia gazowa - walidacja metody i procedura oceny niepewności procesu - Wrocław, kwiecień
Wrocław, 25.04.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LD2/WK/04/18
Miarodajność wyników badań - cel procesu wg znowelizowanej normy ISO/IEC 17025:2017 - Wrocław, kwiecień
Wrocław, 25.04.2018 - 26.04.2018
Akademia środowiska pracy , Szkolenia dwudniowe LD2/JM/04/18
Badanie mikroklimatu w środowisku pracy. Szacowanie wydatku energetycznego. Badanie oświetlenia elektrycznego - Wrocław, kwiecień
Wrocław, 25.04.2018 - 26.04.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK