Aktualne szkolenia

Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/EG/05/20
ASA z atomizacją w płomieniu (FAAS). Rozwiązywanie problemów analitycznych. Porady praktyczne- Warszawa, maj 2020 r
Warszawa, 06.05.2020
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/JK/05/20
Walidacja pobierania próbek do badań mikrobiologicznych w odniesieniu do zapisów nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Warszawa, maj
Warszawa, 06.05.2020
Akademia badań środowiskowych, Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe , odpady LW2/PB/05/20
Akredytowane pobieranie próbek odpadów do badań – reprezentatywność, walidacja, szacowanie niepewności- Warszawa, maj 2020
Warszawa, 06.05.2020 - 07.05.2020
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM1/05/20
Ocena zgodności z wymaganiami oraz działania odnoszące się do ryzyk i szans w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Warszawa, maj
Warszawa, 06.05.2020 - 07.05.2020
Akademia badań środowiskowych, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OW2/MGG/05/20
Analiza śladu węglowego - Warszawa, maj 2020
Warszawa, 06.05.2020 - 07.05.2020
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/05/20
Analiza trendów – efektywne narzędzie stosowane w procesie potwierdzania ważności wyników zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty - Warszawa,maj
Warszawa, 06.05.2020 - 07.05.2020
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/AM/05/20
Krystaliczna krzemionka w środowisku pracy - oznaczanie techniką spektrometrii w podczerwieni. - Warszawa, maj
Warszawa, 06.05.2020 - 07.05.2020
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/PK/05/20
Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02. - Warszawa, maj
Warszawa, 06.05.2020 - 07.05.2020
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia dwudniowe LW2/AD/05/20
Spektroskopia w podczerwieni FT-IR. Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników - Warszawa, maj 2020 r.
Warszawa, 06.05.2020 - 07.05.2020
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LW2/GU/05/20
Warsztaty pomiarowe czyli jak przeliczać i obliczać wielkości związane z gazami odlotowymi. Przykładowe budżety niepewności. Sprawozdania z badań - Warszawa, maj 2020
Warszawa, 06.05.2020 - 07.05.2020

Zobacz wszystkie...


 
 





OK





OK