Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LW2/WK/12/17
Doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium - wykorzystanie działań korygujących, odstępstw, badań niezgodnych z wymaganiami, działań zapobiegawczych i ocena ryzyka wg znowelizowanej normy EN ISO 17025 - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW2/IJ/12/17
Interferencje i źródła błędów w technice ICP OES, ich charakterystyka i sposoby eliminacji. Sterowanie jakością w technice ICP OES - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, powietrze LW2/GU/12/17
Metody SRM - stan aktualny i przyszłość - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Laboratorium, Akademia mikrobiologii LW2/RP/12/17
Nowe wymagania normalizacyjne PN-EN ISO 6579-1, ISO 6579-2, ISO 6579-3 w zakresie wykrywania, identyfikacji, oznaczania liczby i serotypowania Salmonella spp. w łańcuchu żywnościowym - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej LW2/SZ/12/17
Warsztaty komputerowe technik statystycznych. Ekspert walidacji metod analitycznych i szacowania niepewności pomiarów. Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LW2/JS/12/17
Zapewnienie jakości w badaniach zgodnie z zasadami DPL (GLP) - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LW1/AB1/12/17
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w laboratorium - wymagania normy PN- EN ISO/IEC 17025:2005 - Warszawa, grudzień
Warszawa, 13.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW1/MB/12/17
Chromatografia jonowa (IC). Rozwiązywanie problemów - Warszawa, grudzień
Warszawa, 14.12.2017
Laboratorium, Akademia mikrobiologii LK1/HW/12/17
Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego a spójność pomiarowa w badaniach mikrobiologicznych - Kraków, grudzień
Kraków, 14.12.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LK1/PB/12/17
Wybrane zagadnienia z metrologii ogólnej - szkolenie dla pracowników laboratoriów badawczych - Kraków, grudzień
Kraków, 14.12.2017

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK