Aktualne szkolenia

Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LD1/JK/05/19
Monitoring zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza atmosferycznego i wewnątrz budynków - Wrocław, maj
Wrocław, 29.05.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LD2/AM/05/19
Krystaliczna krzemionka w środowisku pracy - oznaczanie metodą spektrometrii w podczerwieni. - Wrocław, maj
Wrocław, 29.05.2019 - 30.05.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LD2/AP/05/19
Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse - Wrocław, maj
Wrocław, 29.05.2019 - 30.05.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LD2/PK/05/19
Wdrożenie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium badawczym i wzorcującym - Wrocław, maj
Wrocław, 29.05.2019 - 30.05.2019
Akademia badania paliw, Szkolenia dwudniowe LK2/IM/06/19
Analiza trendów wyników sterowania jakością na przykładach metod badawczych dla branży paliwowej. - Kraków, czerwiec
Kraków, 05.06.2019 - 06.06.2019
REACH i NZŚ, Akademia środowiska pracy i BHP, Akademia Kierownika, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe LW1/GML/09/18
Dalsi użytkownicy a obowiązki wynikające z rozporządzeń REACH i CLP - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 12.06.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia dwudniowe LW2/MB/06/19
Chromatografia cieczowa HPLC od A do Z. Teoria chromatografii w praktyce. Rozwiązywanie problemów - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 12.06.2019 - 13.06.2019
Laboratorium, Akademia badania paliw, Szkolenia dwudniowe LW2/AK/06/19
Paliwa alternatywne. Stałe paliwa wtórne (SRF) - metody znormalizowane. Metody oznaczania zawartości biomasy- Warszawa, czerwiec
Warszawa, 12.06.2019 - 13.06.2019
Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LW2/PB/06/19
Sposoby zapewnienia spójności pomiarowej wyników w laboratorium fizykochemicznym - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 12.06.2019 - 13.06.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/06/19
Zarządzanie ryzykiem w laboratorium wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 170252018-02- Warsztaty - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 12.06.2019 - 13.06.2019

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK