Aktualne szkolenia

Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe LJ1/ZS/BB01/06/18
Badania Biegłości z zakresu hałasu w środowisku organizowane zgodnie z zasadami określonymi w normie PN-EN ISO/IEC 17043:2011 - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 19.06.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LJ3/GIK/06/18
ASA - absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (FAAS) oraz w piecu grafitowym (GFAAS). Doskonalenie kompetencji technicznych - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 20.06.2018 - 22.06.2018
Laboratorium, Akademia środowiska pracy , Szkolenia trzydniowe LJ3/JM/06/18
Badania hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy. Metody pomiaru i oceny narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 20.06.2018 - 22.06.2018
Laboratorium, Akademia środowiska pracy , Szkolenia trzydniowe LJ3/AM/06/18
Krystaliczna krzemionka w środowisku pracy - oznaczanie metodą spektrometrii w podczerwieni - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 20.06.2018 - 22.06.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Akademia metrologii i kompetencji, Gospodarka wodno-ściekowa, Akademia zarządzania wg 17025, woda/ścieki, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe LJ3/MZ/06/18
Nowa norma 17025:2017 w laboratorium wodno- ściekowym. Od pobrania próbki do wyniku z badań. Doskonalenie kompetencji technicznych. Warsztaty. - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 20.06.2018 - 22.06.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe LJ3/ZS/06/18
Pomiary emisji hałasu w środowisku. Prezentacja wyników zgodnie z wymaganiami PCA i Ministra Środowiska. Warsztaty pomiarowe - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 20.06.2018 - 22.06.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LJ3/AB/06/18
Spójność pomiarowa, świadectwa wzorcowania, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17025: 2017 - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 20.06.2018 - 22.06.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LJ3/PK2/06/18
System zarządzania w laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2017 - rola kierownictwa laboratorium w procesie zmian - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 20.06.2018 - 22.06.2018
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia trzydniowe LJ3/IM/06/18
Walidacja metod i szacowania niepewności jako proces w laboratorium fizykochemicznym zgodnie z wymaganiami nowej normy. Monitorowanie, identyfikacja i eliminacja źródeł błędów - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 20.06.2018 - 22.06.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LJ3/WK/06/18
Audytowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych w laboratorium – praktyczne szkolenie dla audytorów wewnętrznych z uwzględnieniem wymagań znowelizowanej normy EN ISO/IEC 17025:2017 - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 27.06.2018 - 29.06.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK