Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LZ3/WK/12/17
Doskonalenie skuteczności systemu zarządzania - wymagania normy ISO/IEC 17025:2005 i projektu DIS 17025:2017: ocena ryzyka, działania zapobiegawcze, działania korygujące, Identyfikacja i postępowanie z badaniami niezgodnymi z wymaganiami, zgoda na odstę
Zakopane, 06.12.2017 - 08.12.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LZ3/PK/12/17
Podejście procesowe w systemie zarządzania w laboratorium badawczym (z uwzględnieniem planowanych zmian normy ISO/IEC 17025) - Zakopane, grudzień
Zakopane, 06.12.2017 - 08.12.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LZ3/IM/12/17
Proces walidacja i weryfikacji metod badawczych oraz szacowanie niepewności pomiaru w laboratorium analitycznym.Warsztaty komputerowe - Zakopane, grudzień
Zakopane, 06.12.2017 - 08.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW3/GIG/12/17
Warsztaty laboratoryjne. Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS - Warszawa, grudzień
Warszawa, 06.12.2017 - 08.12.2017
Laboratorium, Branża spożywcza LZ3/JK/12/17
Zapewnienie jakości wody i napojów bezalkoholowych w świetle obowiązujących aktów prawnych - Zakopane, grudzień
Zakopane, 06.12.2017 - 08.12.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LW1/AB/12/17
Identyfikacja źródeł błędów wpływających na wyniki - Warszawa, grudzien
Warszawa, 12.12.2017
Laboratorium, Akademia środowiska pracy LW1/JM/12/17
Mikroklimat w środowisku pracy. Szacowanie wydatku energetycznego - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW1/MS/12/17
PCR i real-time PCR – projektowanie reakcji, walidacja metody, analiza wyników - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW1/EP/12/17
Spektrofotometria UV-VIS – specyfika metody - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej LW2/IM/12/17
Abc programu Excel w praktyce laboratoryjnej czyli warsztaty z podstaw oprogramowania - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK