Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LK1/JK/09/18
Zasady pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych (woda, żywność, wymazy, odciski, powietrze) - Kraków, wrzesień
Kraków, 19.09.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Szkolenia jednodniowe LK1/MB/09/18
Chromatografia jonowa (IC). Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników - Kraków, wrzesień
Kraków, 19.09.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LW1/AA/09/18
CTD moduł 3 ,,Jakość’’ - wymagania rejestracyjne - Kraków, wrzesień
Kraków, 19.09.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia jednodniowe LK1/AB/09/18
Identyfikacja źródeł błędów wpływających na wyniki badań - Kraków, wrzesień
Kraków, 19.09.2018
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Szkolenia jednodniowe LK1/HW/09/18
Zapewnienie wiarygodności wyniku - metody mikrobiologiczne i molekularne - Kraków, wrzesień
Kraków, 19.09.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/PK/09/18
Audit systemu zarządzania w laboratorium badawczym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02- szkolenie auditorów wewnętrznych. - Kraków, wrzesień
Kraków, 19.09.2018 - 20.09.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/WK/09/18
Doskonalenie systemu zarządzania wg znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2 w praktyce laboratorium: ryzyka i szanse, działania korygujące, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami - Kraków, wrzesień
Kraków, 19.09.2018 - 20.09.2018
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LK2/PKK/09/18
Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy. Badanie zapylenia. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisów prawa oraz Rozp. MRP i PS z dnia 12 czerwca 2018 r.- Kraków, wrzesień
Kraków, 19.09.2018 - 20.09.2018
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LK2/IM/09/18
Walidacja i szacowanie niepewności z uwzględnieniem wymagań nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium analitycznym. Warsztaty komputerowe. - Kraków, wrzesień
Kraków, 19.09.2018 - 20.09.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/WK/09/18
Audytowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych w laboratorium – praktyczne szkolenie dla audytorów wewnętrznych z uwzględnieniem wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Zakopane, wrzesień
Zakopane, 26.09.2018 - 28.09.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK