Aktualne szkolenia

Akademia środowiska pracy , Szkolenia dwudniowe LW2/JM/06/18
Badanie zapylenia w środowisku pracy. Pobieranie próbek powietrza. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisów prawa oraz projektu Rozp. MRP i PS z listopada 2017 r. - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 13.06.2018 - 14.06.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/06/18
Nowa norma EN ISO/IEC 17025:2017 dokumentacja systemu zarządzania wg. nowych wymagań. Warsztaty - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 13.06.2018 - 14.06.2018
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LW2/HW/06/18
Potwierdzenie (walidacja/sprawdzenie) metod mikrobiologicznych, serologicznych, molekularnych dla żywności, wody, materiału biologicznego, próbek środowiskowych z uwzględnieniem różnych technik- Warszawa, czerwiec
Warszawa, 13.06.2018 - 14.06.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych LW1/MB/06/18
Chromatografia jonowa (IC). Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 13.06.2018
Laboratorium, Akademia badania paliw, Szkolenia dwudniowe LW2/PG/06/18
Od poboru próbki do rzetelnego wyniku analizy. Podnoszenie kompetencji personelu laboratoriów analizy paliw stałych - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 13.06.2018 - 14.06.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LW1/AA2/06/18
Metoda analityczna na potrzeby walidacji czyszczenia. Obliczanie limitów - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 14.06.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych LW1/MB1/06/18
Optymalizacja metody i rozwiązywania problemów w HPLC dla zaawansowanych - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 14.06.2018
Kategorie szkoleń, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/MS/06/18
PCR i real - time PCR – projektowanie reakcji, walidacja metody, analiza wyników - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 14.06.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium LW1/EP/06/18
Spektrofotometria UV-VIS – specyfika metody - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 14.06.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LW1/WK1/06/18
Zarządzanie elastycznym zakresem akredytacji praktyce laboratorium badawczego - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 14.06.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK