Aktualne szkolenia

Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/WP/04/20
SZKOLENIE ON-LINE- Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse -02-03 kwietnia 2020 r.
SZKOLENIE ON-LINE, 02.04.2020 - 03.04.2020
Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia jednodniowe LW1/AB/04/20
SZKOLENIE ON-LINE Klasyczne metody pomiarowe w laboratorium fizykochemicznym - zapewnienie spójności pomiarowej w badaniach spektrofotometrycznych, pehametrycznych, konduktometrycznych oraz przy pomiarach masy (wagi oraz wzorce masy).- 03 kwietnia 2020 r.
SZKOLENIE ON-LINE, 03.04.2020
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia trzydniowe LZ3/AS/04/20
Bezpieczna praca w laboratorium- bezpieczeństwo chemiczne i przeciwpożarowe. - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 22.04.2020 - 24.04.2020
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Akademia Kierownika, Szkolenia trzydniowe LZ3/MIM/04/20
Doskonalenie kompetencji kierownika laboratorium. - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 22.04.2020 - 24.04.2020
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LZ3/IJ/04/20
Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej. Teoria i praktyka - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 22.04.2020 - 24.04.2020
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe, Badania biegłości, badania porównawcze LZ3/ZS/04/20
Pomiary emisji hałasu w środowisku. Prezentacja wyników zgodnie z wymaganiami PCA i Ministra Środowiska. Warsztaty pomiarowe - Zakopane, kwiecień 2020
Zakopane, 22.04.2020 - 24.04.2020
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LW3/TG/04/20
Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS. Warsztaty laboratoryjne - Warszawa, kwiecień 2020 r.
Warszawa, 22.04.2020 - 24.04.2020
Akademia badania paliw, Szkolenia trzydniowe LZ3/BPP/04/20
Węgiel kamienny i brunatny- metody znormalizowane. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań wg norm PN i norm serii ISO, precyzja pobierania, przygotowania i wykonania badań. - Zakopane, kwiecień.
Zakopane, 22.04.2020 - 24.04.2020
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/AB/04/20
Wykorzystanie oraz interpretacja zawartości świadectw wzorcowania wyposażenia używanego w laboratorium fizykochemicznym. Spójność pomiarowa, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 22.04.2020 - 24.04.2020
Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia trzydniowe LZ3/IM/04/20
„Statystyka w laboratorium” – aspekty praktyczne analiza wyników badań laboratoryjnych.- Zakopane, kwiecień
Zakopane, 22.04.2020 - 24.04.2020

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK