Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LZ3/WK/03/18
Nadzorowanie wyposażenia, spójność pomiarowa, zapewnienie jakości badań. Wymagania normy EN ISO/IEC 17025:2017 oraz wymagania akredytacyjne: DA-05, DA-06, DAB-07 - Zakopane, marzec
Zakopane, 14.03.2018 - 16.03.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LZ3/IM/03/18
Nowa norma EN ISO/IEC 17025:2017 warsztaty przygotowujace do zmian w sytemie zarządzania. Procesy, ryzyko, szanse w laboratorium analitycznym - Zakopane, marzec
Zakopane, 14.03.2018 - 16.03.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LW1/WK/03/18
Zarządzanie elastycznym zakresem akredytacji praktyce laboratorium badawczego - Warszawa, marzec
Warszawa, 21.03.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia dwudniowe LW2/IJ/03/18
Interferencje i źródła błędów w technice ICP OES, ich charakterystyka i sposoby eliminacji. Sterowanie jakością w technice ICP OES - Warszawa, marzec
Warszawa, 21.03.2018 - 22.03.2018
Laboratorium, Akademia środowiska pracy , Szkolenia dwudniowe LW2/AM/03/18
Krystaliczna krzemionka w środowisku pracy - oznaczanie metodą spektrometrii w podczerwieni - Warszawa, marzec
Warszawa, 21.03.2018 - 22.03.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM1/03/18
Nowa norma ISO/IEC 17025:2017 - wdrożenie zmian w dokumentacji laboratorium: proces, ryzyko, szansa - warsztaty - Warszawa, marzec
Warszawa, 21.03.2018 - 22.03.2018
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LW2/BW/03/18
Pożywki mikrobiologiczne w badaniach diagnostycznych, żywności, wody, kosmetyków, produktów farmaceutycznych. Szczepy odniesienia jako narzędzie monitorowania kompetencji laboratorium. Aktualizacja wymagań prawnych, normatywnych, akredytacyjnych - Warszaw
Warszawa, 21.03.2018 - 22.03.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/WK/04/18
Nadzorowanie wyposażenia, spójność pomiarowa. Wymagania normy ISO/IEC 17025:2017 - Kraków, kwiecień
Kraków, 11.04.2018 - 12.04.2018
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LK2/IM/04/18
Walidacja metod badawczych w ujęciu procesowym, zgodnie z wymaganiami nowej normy EN ISO/IEC 17025: 2017 - Kraków, kwiecień
Kraków, 11.04.2018 - 12.04.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LK2/GU/04/18
Warsztaty pomiarowe czyli jak przeliczać i obliczać wielkości związane z gazami odlotowymi. Przykładowe budżety niepewności. Sprawozdania z badań - Kraków, kwiecień
Kraków, 11.04.2018 - 12.04.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK