Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LW1/WK/10/17
Spójność pomiarowa i DA-06 w praktyce analitycznej - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LW2/PB/10/17
Praktyczne wykorzystanie metrologii w działalności laboratorium akredytowanego - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017 - 12.10.2017
Laboratorium, Branża spożywcza LW2/JK/10/17
System HACCP jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa żywności, Dobra Praktyka Produkcyjna, Dobra Praktyka Higieniczna (zasady, wymagania, obszary, rozwiązania praktyczne) - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017 - 12.10.2017
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej LW2/SZ/10/17
Warsztaty komputerowe technik statystycznych. Ekspert walidacji metod analitycznych i szacowania niepewności pomiarów. Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017 - 12.10.2017
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, powietrze LW2/GU/10/17
Warsztaty pomiarowe czyli jak przeliczać i obliczać wielkości związane z gazami odlotowymi. Przykładowe budżety niepewności. Sprawozdania z badań. - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017 - 12.10.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LW2/JS/10/17
Zapewnienie jakości w badaniach zgodnie z zasadami DPL (GLP) - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017 - 12.10.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LW2/IM/10/17
Zarządzanie procesowe, ryzyko i szanse, czyli jak sprawnie wdrożyć nową normę ISO/IEC 17025 w laboratorium - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017 - 12.10.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW1/IJ1/10/17
ICP - OES - walidacja metody - Warszawa, październik
Warszawa, 12.10.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LW1/WK1/10/17
Ocena ryzyka, działania zapobiegawcze, korygujące, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami w praktyce laboratorium - Warszawa, październik
Warszawa, 12.10.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW1/EP/10/17
Spektrofotometria UV-VIS – specyfika metody - Warszawa, październik
Warszawa, 13.10.2017

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK