Aktualne szkolenia

Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, woda/ścieki, Szkolenia jednodniowe LW1/AO/01/20
Oznaczanie pH i przewodności elektrycznej właściwej wody – podstawy teoretyczne i realizacja metod badawczych- Warszawa, styczeń
Warszawa, 28.01.2020
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/MZ/02/20
Stwierdzenie zgodności i zasada podejmowania decyzji w praktyce laboratoryjnej. - Warszawa, luty
Warszawa, 25.02.2020
Akademia analiz instrumentalnych, Szkolenia jednodniowe LW1/TG/02/20
Chromatografia gazowa - walidacja metody i procedura oceny niepewności procesu - Warszawa, luty
Warszawa, 25.02.2020
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Szkolenia jednodniowe LW1/ARU/02/20
Podstawy teoretyczne i praktyczne wskazówki zastosowania - spektrometrii mas z jonizacją próbki w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)- Warszawa, luty
Warszawa, 25.02.2020
Kategorie szkoleń, Akademia badania paliw, Szkolenia jednodniowe LW1/PD/02/20
Ręczne pobieranie próbek paliw i biopaliw ciekłych. Czynniki wpływające na wiarygodność i reprezentatywność próbki. Wymagania normy PN-EN ISO 3170 oraz BHP - Warszawa, lutego
Warszawa, 25.02.2020
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/PK/02/20
Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Warszawa, luty
Warszawa, 25.02.2020 - 26.02.2020
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/02/20
Programy badań biegłości i porównań miedzylaboratoryjnych. Wykorzystanie wyników i zasady weryfikacji organizatorów zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 17043 - Warszawa, luty
Warszawa, 25.02.2020 - 26.02.2020
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LW2/IM1/02/20
Skuteczny proces szacowania niepewności, w laboratorium fizykochemicznym. Identyfikacja, monitorowanie oraz eliminacja źródła błędów na wszystkich etapach procedury badawczej.- Warszawa, luty
Warszawa, 25.02.2020 - 26.02.2020
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LW2/BP/02/20
Zarządzanie jakością pożywek mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań - Warszawa, luty
Warszawa, 25.02.2020 - 26.02.2020
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/MZ1/02/20
Doskonalenie wymagań dotyczących procesu badawczego w laboratorium chemicznym. - Warszawa, luty
Warszawa, 26.02.2020

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK