Aktualne szkolenia

Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LW3/BiP/09/18
Chromatografia cieczowa (HPLC) w praktyce. Wykłady i zajęcia laboratoryjne - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 05.09.2018 - 07.09.2018
Kategorie szkoleń, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/MS/09/18
PCR jako efektywne narzędzie do wykrywania drobnoustrojów oraz analiza filogenetyczna - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 12.09.2018
Kategorie szkoleń, Akademia badania paliw, Szkolenia jednodniowe LW1/PD/09/18
Ręczne pobieranie próbek paliw i biopaliw ciekłych. Wymagania normy PN-EN ISO 3170 oraz BHP - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 12.09.2018
Kategorie szkoleń, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LW1/WK/09/18
Szkolenie dla audytorów oceniających laboratoria (elementy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i ISO 19011) - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 12.09.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/09/18
Nowa Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - omówienie istoty zmian. Sprawne wdrożenie zmian w laboratorium: proces, ryzyko, szanse. Warsztaty - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 12.09.2018 - 13.09.2018
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LW2/PB/09/18
Walidacja i szacowanie niepewności, jako proces w rozumieniu zapisów nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Warszawa, wrzesień
Warszawa, 12.09.2018 - 13.09.2018
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/MPL/09/18
Badania hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy. Metody pomiaru i oceny narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 12.09.2018 - 13.09.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LW2/GU/09/18
Metody SRM - stan aktualny i przyszłość. Wdrożenie normy PN-EN 13284-1:2018-2 - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 12.09.2018 - 13.09.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/EG/09/18
ASA z atomizacją w płomieniu (FAAS). Rozwiązywanie problemów analitycznych. Porady praktyczne- Warszawa, wrzesień
Warszawa, 13.09.2018
REACH i NZŚ, Akademia środowiska pracy i BHP, Akademia Kierownika, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe LW1/GML/09/18
Dalsi użytkownicy a obowiązki wynikające z rozporządzeń REACH i CLP - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 13.09.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK