Aktualne szkolenia

Kategorie szkoleń, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LL1/IM/02/18
Nowa Norma ISO/IEC 17025:2017 - omówienie istoty zmian. Sprawne wdrożenie zmian w laboratorium - Lublin, luty
Lublin, 28.02.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej LW1/SZ/03/18
Metody statystyczne niezbędne do szacowania niepewności pomiarów w laboratorium - Warszawa, marzec
Warszawa, 07.03.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/WK/03/18
Szkolenie dla audytorów wewnętrznych w laboratorium (z uwzględnieniem ISO/IEC 17025:2017 i PN ISO 19011) - Warszawa, marzec
Warszawa, 07.03.2018 - 08.03.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/PK/03/18
Dostosowanie systemu zarządzania w Laboratorium do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2017 - Warszawa, marzec
Warszawa, 07.03.2018 - 08.03.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LW2/GU/03/18
Poradnik pomiarowca - na podstawie poradnika M2 Monitoring of stack emissions to air - Warszawa, marzec
Warszawa, 07.03.2018 - 08.03.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/03/18
Zarządzanie ryzykiem w laboratorium wg wymagań normy EN ISO/IEC 17025:2017 - warsztaty - Warszawa, marzec
Warszawa, 07.03.2018 - 08.03.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych LW1/MB/03/18
Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas - Warszawa, marzec
Warszawa, 08.03.2018
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Szkolenia jednodniowe LW1/HW/03/18
Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego, a spójność pomiarowa w badaniach mikrobiologicznych i molekularnych - Warszawa, marzec
Warszawa, 08.03.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium LW1/EP/03/18
Spektrofotometria UV-VIS – specyfika metody - Warszawa, marzec
Warszawa, 08.03.2018
Kategorie szkoleń, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LD1/IM/03/18
Nowa Norma ISO/IEC 17025:2017- Podstawy dla osób planujących rozpocząć pracę w laboratorium - Wrocław, marzec
Wrocław, 10.03.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK