Aktualne szkolenia

Akademia badania paliw, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/IM/01/19
Wdrożenie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratoriach badających paliwa. - Kraków, styczeń
Kraków, 23.01.2019 - 24.01.2019
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LW1/AA/01/19
CTD moduł 3 Jakość - wymagania rejestracyjne - Warszawa, styczeń
Warszawa, 30.01.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/01/19
Dostosowanie dokumentacji w laboratorium do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - omówienie istoty zmian. Sprawne wdrożenie zmian w laboratorium. Warsztaty- Warszawa, styczeń
Warszawa, 30.01.2019 - 31.01.2019
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LW2/WKO/01/19
Wymagania dla producentów materiałów odniesienia wg. normy PN-EN ISO 17034:2017 i innych dokumentów - Warszawa, styczeń
Warszawa, 30.01.2019 - 31.01.2019
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Akademia środowiska pracy i BHP, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/JS/01/19
Zapewnienie jakości badań zgodnie z zasadami DPL (GLP) - Warszawa, styczeń
Warszawa, 30.01.2019 - 31.01.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/PK/02/19
Szkolenie dla nowych audytorów wewnętrznych w laboratorium z uwzględnieniem normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02 i PN ISO 19011. - Kraków, luty
Kraków, 13.02.2019 - 14.02.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LK2/PKK/02/19
Badanie zapylenia w środowisku pracy. Pobieranie próbek powietrza. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnego Rozporządzenia MRP i PS z 12 czerwca 2018 r.- Kraków, luty
Kraków, 13.02.2019 - 14.02.2019
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LK2/AB/02/19
Spójność pomiarowa i kompetencje techniczne personelu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Kraków, luty
Kraków, 13.02.2019 - 14.02.2019
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LK2/SZ/02/19
Warsztaty komputerowe technik statystycznych. Ekspert walidacji metod analitycznych i szacowania niepewności pomiarów. Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych- Kraków, luty
Kraków, 13.02.2019 - 14.02.2019
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LD1/JK2/02/19
Walidacja pobierania próbek do badań mikrobiologicznych - Wrocław, luty
Wrocław, 27.02.2019

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK