Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia mikrobiologii LW1/HW/09/17
Metody mikrobiologiczne, serologiczne, molekularne - Zarządzanie zakresem elastycznym w Laboratorium akredytowanym - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 13.09.2017
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej LW1/SZ/09/17
Metody statystyczne niezbędne do szacowania niepewności pomiarów w laboratorium - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 13.09.2017
Laboratorium, Branża spożywcza LW1/JK/09/17
Monitoring higieny środowiska produkcji - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 13.09.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LW1/WK/09/17
Warsztaty dla auditorów oceniających laboratoria - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 13.09.2017
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, powietrze LW2/GU/09/17
Metody SRM - stan aktualny i przyszłość - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 13.09.2017 - 14.09.2017
Laboratorium, Akademia mikrobiologii LW2/RP/09/17
Nowe wymagania normalizacyjne w obszarze pobierania i przygotowania próek pobranych z łańcucha żywnościowego do badań mikrobiologicznych wg norm PN-EN ISO 6887-1 do 6 - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 13.09.2017 - 14.09.2017
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej LW2/IM/09/17
Wymagania nowej normy ISO/IEC 17025, a skuteczny proces szacowania niepewności w laboratorium fizykochemicznym. Identyfikacja, monitorowanie oraz eliminacja źródeł błędów na wszystkich etapach procedury badawczej. Warsztaty komputerowe - Warszawa,wrzesień
Warszawa, 13.09.2017 - 14.09.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LW2/PK/09/17
Zmiana normy ISO/IEC 17025. Podejście procesowe w systemie zarządzania w laboratorium badawczym - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 13.09.2017 - 14.09.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW3/MB/09/17
Chromatografia cieczowa (HPLC) w praktyce. Wykłady i zajęcia laboratoryjne - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 13.09.2017 - 15.09.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW1/EG/09/17
ASA z atomizacją w płomieniu (FAAS). Rozwiązywanie problemów analitycznych. Porady praktyczne - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 14.09.2017

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK