Aktualne szkolenia

Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/PK/04/20
SZKOLENIE ON-LINE- Wymagania PCA na drodze do akredytacji oraz wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. - 31 marca - 01 kwietnia 2020 r.
SZKOLENIE ON-LINE, 31.03.2020 - 01.04.2020
Kategorie szkoleń, Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia jednodniowe LW1/DD/04/20
SZKOLENIE ON-LINE- Źródła błędów i najczęściej stwierdzane niezgodności podczas audytów w laboratoriach środowiska pracy. 31 marca2020 r.
SZKOLENIE ON-LINE, 31.03.2020
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LW1/HW/04/20
Audytowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych w laboratorium mikrobiologicznym z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN ISO-IEC 17025:2018-02 - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 01.04.2020
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LW1/WK/04/20
Zarządzanie elastycznym zakresem akredytacji praktyce laboratorium badawczego - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 01.04.2020
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Akademia środowiska pracy i BHP, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/JS/04/20
Prowadzenie i kontrola badań zgodnie z zasadami DPL (GLP) - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 01.04.2020 - 02.04.2020
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LW2/MZZ/04/20
SZKOLENIE ON-LINE - Badania molekularne - PCR i Real-time PCR w laboratorium akredytowanym. Walidacja i szacowanie niepewności wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - kwiecień
SZKOLENIE ON-LINE, 01.04.2020 - 02.04.2020
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/GML/04/20
SZKOLENIE ON-LINE- Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium. - 01-02 kwietnia 2020 r.
SZKOLENIE ON-LINE, 01.04.2020 - 02.04.2020
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/04/20
SZKOLENIE ON-LINE- Szybkie metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium – działania korygujące, ryzyko i szanse, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty - 01-02 kwietnia 2020 r.
SZKOLENIE ON-LINE, 01.04.2020 - 02.04.2020
Hałas, hałas, Akademia Kierownika, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe AK/II/Z/04/20
II Ogólnopolskie warsztaty akustyczne dla przemysłu. Skuteczne metody redukcji hałasu do środowiska. - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 01.04.2020 - 03.04.2020
Akademia badań środowiskowych, Gospodarka wodno-ściekowa, woda/ścieki, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe OW1/ŁS/04/20
SZKOLENIE ON-LINE Gospodarowanie wodami z uwzględnieniem nowelizacji prawa wodnego. Aktualizacje 2020 r. - 02 kwietnia 2020 r.
SZKOLENIE ON-LINE, 02.04.2020

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK