Regulamin udziału w szkoleniu

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wysłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i potwierdzenie jego przyjęcia przez CE2 Centrum Edukacji.

2. Zgłoszenia udziału w szkoleniu można dokonać w jeden z poniższych sposobów:

a) Pobranie i wypełnienie formularza ze strony www.ce2.pl, odesłanie podpisanego i opieczętowanego dokumentu faxem na nr 81 464 42 06 lub w formie elektronicznego skanu na info@ce2.pl,

b) Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego przy konkretnym szkoleniu na www.ce2.pl.

3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenie jego otrzymania przez CE2 Centrum Edukacji stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy CE2 Centrum Edukacji a uczestnikiem lub podmiotem zgłaszającym. Przesłany formularz zgłoszeniowy jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

4. Płatności za udział w szkoleniu prosimy dokonać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia szkolenia na podstawie otrzymanej faktury VAT, która zostanie wręczona w trakcie szkolenia albo wysłana pocztą tradycyjną pod wskazany na zgłoszeniu adres uczestnika szkolenia. Osoby prywatne/fizyczne prosimy o uregulowanie należności 5 dni przed szkoleniem (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) i przesłanie potwierdzenia wpłaty na info@ce2.pl.

5. Warunkiem uzyskania rabatu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego wypełnionego zgodnie z zasadami opisanymi przy konkretnym szkoleniu na www.ce2.pl, oraz bieżącą ofertą promocyjną. Brak wpisanej informacji o rabacie, promocji  spowoduje, że nie zostaną uwzględnione na fakturze.

6. Do 5 dni kalendarzowych przed datą szkolenia otrzymają Państwo informacje o realizacji szkolenia (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia) albo odwołaniu (z uzasadnieniem decyzji).

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z przyczyn losowych.

8. W przypadku gdy szkolenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatora, uczestnicy otrzymają pisemne odwołanie drogą elektroniczną. Zwrot zapłaty będzie dokonany w terminie 7 dni od daty odwołania szkolenia.

9. Rezygnacje z udziału w szkoleniu przyjmowane będą tylko w formie pisemnej:

a) W terminie do 7 dni kalendarzowych przed szkoleniem - uczestnik/podmiot zgłaszający nie poniesie żadnych kosztów,

b) W terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed szkoleniem - uczestnik/podmiot zgłaszający zobowiązana będzie do pokrycia kosztów organizacyjnych wynoszących 75% ceny szkolenia.

10. Osoby/podmioty zgłaszające, które nie odwołają uczestnictwa pisemnie w okresie krótszym niż 7 dni kalendarzowych i nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury.

 

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 20 stycznia 2017 r. 
 

OK

OK