Rabaty dla naszych klientów

 

I Rabaty dla szkoleń 1-dniowych:

Cena przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy: 540 zł
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie: 480 zł od osoby

Cena przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy: 590 zł
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie: 530 zł od osoby

Rabaty dotyczą szkoleń 1-dniowych zaplanowanych od stycznia 2015 r.


II Rabaty dla szkoleń 2-dniowych:

1) Zgłoszenie osoby, która brała udział w przeprowadzonym przez nas szkoleniu otwartym: 100 zł rabatu

2) Rabat w wysokości 100 zł od drugiej i kolejnej osoby zgłoszonej z jednej firmy na to samo szkolenie

Rabaty dotyczą szkoleń 2-dniowych zaplanowanych od listopada 2015 r.


III Rabat indywidualny - szkolenia 3 i 4-dniowe:

1) Zgłoszenie osoby, która brała udział w przeprowadzonym przez nas szkoleniu otwartym nie krótszym niż 3-dniowym: 100 zł rabatu


IV Rabat dla zespołów - szkolenia 3 i 4-dniowe

1) Rabat w wysokości 100 zł od drugiej osoby dla firm, które zgłaszają uczestnictwo na to same szkolenie więcej niż jednego uczestnika.

2) Rabat w wysokości 150 zł od trzeciej i każdej następnej osoby dla firm, które zgłaszają uczestnictwo na to same szkolenie więcej niż dwóch uczestników. W przypadku zgłoszenia czterech i więcej osób istnieje możliwość negocjacji wysokości rabatu.


V Rabat specjalny

Zlecając pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza naszej spółce zależnej CE2 Tech Consulting, otrzymacie Państwo możliwość jednego bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu z oferty CE2 Centrum Edukacji (zlecenie musi obejmować co najmniej 10 przekroi pomiarowych).

 

Uwagi

1) Obowiązujące ceny poszczególnych szkoleń znajdują się w opisie danego szkolenia.
2) Powyższe kwoty są cenami netto.
3) Rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami.
4) Warunki przyznawania rabatów znajdują się w ofercie dotyczącej wybranego szkolenia na www.ce2.pl
5) W przypadku zgłoszeń faxem prosimy o wpisanie na karcie zgłoszeniowej przysługujących rabatów. Poprawnie wypełniona karta zgłoszeniowa będzie podstawą do wystawienia prawidłowej faktury VAT.
6) Powyższe zasady obowiązują od 7 października 2013 r. 
 

OK

OK