Aktualności

Najnowsze informacje.

Nowe rozporządzenia już obowiązują! Zmiany w zakresie obowiązków pomiarów wielkości emisji do powietrza i standardów emisji -

Nowe obowiązki w zakresie pomiarów emisji rtęci do powietrza | Artykuł na Blogu Eksperckim

16.09.2014

Dzisiaj opublikowaliśmy kolejny artykuł na naszym Blogu Eksperckim pt. "Nowe obowiązki w zakresie pomiarów emisji rtęci do powietrza". Zapraszamy do lektury oraz komentowania.

Problematyka administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia | Nowy artykuł na Blogu Eksperckim

12.09.2014

Zapraszamy do przeczytania nowego artykułu dotyczącego kar za usuwanie drzew i krzewów pt."Problematyka administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia".

Analiza danych w laboratorium przy użyciu pakietu Excel - nowy artykuł na Blogu Eksperckim

05.09.2014

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu na Blogu Ekserckim:

Analiza danych w laboratorium przy użyciu pakietu Excel

Artykuł koncentruje się wokół obliczania najczęściej stosowanej miary rozproszenia wyników pomiaru, jaką jest odchylenie standardowe.


Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK