Aktualne szkolenia

Akademia Kierownika, Szkolenia trzydniowe 1
V Edycja - Kierownik Laboratorium XXI wieku - Zakopane
Zakopane, 21.11.2018 - 23.11.2018
Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OZ3/WS/11/18
Gospodarowanie odpadami - obecne wymagania prawa unijnego i krajowego.Planowane zmiany. - Zakopane, listopad
Zakopane, 27.11.2018 - 29.11.2018
Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska OZ4/POS/11/18
Akademia Prawa Ochrony Środowiska- najistotniejsze zmiany -Zakopane, listopad
Zakopane, 27.11.2018 - 30.11.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LZ3/GiK/11/18
ASA - absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (FAAS) oraz w piecu grafitowym (GFAAS). Doskonalenie kompetencji technicznych - Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2018 - 30.11.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/IM1/11/18
Audit systemu zarządzania w laboratorium badawczym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 szkolenie dla auditorów wewnętrznych - Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2018 - 30.11.2018
Akademia środowiska pracy i BHP LZ3/AS/11/18
BHP w laboratoriach i pracowniach chemicznych- bezpieczna praca w warunkach szkodliwych. Wymagania stawiane przez rozporządzenia REACH i CLP - Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2018 - 30.11.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LZ3/GiB/11/18
Chromatografia gazowa i cieczowa dla zaawansowanych. Teoria chromatografii w praktyce. Rozwiązywanie problemów. - Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2018 - 30.11.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/WK/11/18
Doskonalenie skuteczności systemu zarządzania - wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02: ocena ryzyka, działania zapobiegawcze, działania korygujące, badania niezgodne z wymaganiami, zgoda na odstępstwo. - Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2018 - 30.11.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe, Badanie Biegłości LZ3/ZS/11/18
Metody wyznaczania poziomu mocy akustycznej, jako element certyfikacji obowiązkowej/dobrowolnej oraz w odniesieniu do wymagań obliczeniowych hałasu przemysłowego - warsztaty pomiarowe - Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2018 - 30.11.2018
Ochrona powietrza, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OZ3/QAL3/11/18
QAL3 i inne obowiązki właścicieli Automatycznych Systemów Pomiarowych wynikające z normy PN-EN 14181:2015 -Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2018 - 30.11.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK