Aktualne szkolenia

Gospodarka odpadami, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OD2/WS/11/18
Gospodarka odpadami w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem najnowszych wymagań - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018 - 15.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LD1/AD/11/18
Spektroskopia w podczerwieni FT-IR. Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników- Wrocław, listopad
Wrocław, 15.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia jednodniowe LD1/IM1/11/18
Walidacja i szacowanie niepewności w badaniach paliw stałych - Wrocław, listopad
Wrocław, 15.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LD1/WK1/11/18
Szkolenie dla audytorów oceniających laboratoria (elementy ISO/IEC 17025:2017 i ISO 19011) - Wrocław, listopad
Wrocław, 15.11.2018
Akademia Kierownika, Szkolenia trzydniowe 1
V Edycja - Kierownik Laboratorium XXI wieku - Zakopane
Zakopane, 21.11.2018 - 23.11.2018
Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OZ3/WS/11/18
Gospodarowanie odpadami - obecne wymagania prawa unijnego i krajowego.Planowane zmiany. - Zakopane, listopad
Zakopane, 27.11.2018 - 29.11.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LZ3/GiK/11/18
ASA - absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (FAAS) oraz w piecu grafitowym (GFAAS). Doskonalenie kompetencji technicznych - Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2018 - 30.11.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/WK/11/18
Doskonalenie skuteczności systemu zarządzania - wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02: ocena ryzyka, działania zapobiegawcze, działania korygujące, badania niezgodne z wymaganiami, zgoda na odstępstwo. - Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2018 - 30.11.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/PB/11/18
Sterowanie jakością badań w laboratoriach branży energetycznej zgodnie z wymaganiami jednostki certyfikującej - Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2018 - 30.11.2018
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej LZ3/IM/11/18
Walidacja i szacowanie niepewności, jako proces w rozumieniu zapisów nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium analitycznym. Warsztaty komputerowe - Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2018 - 30.11.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK