Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/AB/10/18
Spójność pomiarowa, świadectwa wzorcowania, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Gospodarka wodno-ściekowa, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OZ3/AR/10/18
Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LK1/IJ/10/18
ICP - OES - walidacja metody - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia jednodniowe LK1/SZ/10/18
Metody statystyczne niezbędne do szacowania niepewności pomiarów w laboratorium - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018
Kategorie szkoleń, Akademia badania paliw, Szkolenia jednodniowe LK1/PD/10/18
Ręczne pobieranie próbek paliw i biopaliw ciekłych. Wymagania normy PN-EN ISO 3170 oraz BHP - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018
Laboratorium, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LK2/PB/10/18
Analiza śladu węglowego - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018 - 25.10.2018
Laboratorium, Akademia środowiska pracy , Szkolenia dwudniowe LK2/JML/10/18
Badanie mikroklimatu w środowisku pracy wg PN-EN ISO 7730:2006, PN-EN ISO 7243:2018-01 (nowelizacja normy) i PN-EN ISO 11079:2008. Szacowanie wydatku energetycznego. Badanie oświetlenia elektrycznego - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018 - 25.10.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/WK/10/18
Miarodajność wyników jako cel procesu. Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - omówienie zmian. - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018 - 25.10.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LK2/AB/10/18
Spójność pomiarowa, świadectwa wzorcowania, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018 - 25.10.2018
Gospodarka odpadami, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OK2/WS/10/18
Gospodarka odpadami w świetle nowo obowiązujących przepisów - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018 - 25.10.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK