Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LD2/IM1/10/18
Źródła błędów wpływających na wyniki badań w laboratorium fizykochemicznym. Od poboru próbki do wyniku badań w ujęciu procesowym wg. nowych wymagań normy. - Wrocław, październik
Wrocław, 03.10.2018 - 04.10.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LD1/IJ/10/18
ICP - OES - Interferencje ich charakterystyka i sposoby eliminacji - Wrocław, październik
Wrocław, 04.10.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Szkolenia jednodniowe LD1/MB/10/18
Optymalizacja metody i rozwiązywania problemów w HPLC dla zaawansowanych - Wrocław, październik
Wrocław, 04.10.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Szkolenia jednodniowe LW1/TG/10/18
Chromatografia gazowa - walidacja metody i procedura oceny niepewności procesu - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018
Kategorie szkoleń, Gospodarka odpadami, REACH i NZŚ, Gospodarka wodno-ściekowa, Hałas, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe OW1/JKO/10/18
Konferencja - Zmiany K.p.a. oraz najnowsze zmiany w procedurze ocen oddziaływania na środowisko - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018
Kategorie szkoleń, Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia jednodniowe LW1/DD/10/18
Najczęściej stwierdzane niezgodności podczas audytów w laboratoriach badających środowisko pracy - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, woda/ścieki, Szkolenia jednodniowe LW1/JMZ/10/18
Norma PN_ISO 5667-11 oraz PN_ISO 5667-14 – w zakresie poboru próbek wody podziemnej - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LW1/AA/10/18
Opracowanie i walidacja metody analitycznej służącej do oceny pozostałości substancji aktywnej na urządzeniach produkcyjnych - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/DK/10/18
Podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowanie absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w piecu grafitowym (GFAAS) oraz z generowaniem wodorków (HGAAS) i generowaniem zimnych par (CVAAS)- Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/10/18
Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018 - 11.10.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK