Aktualne szkolenia

Gospodarka odpadami, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OW2/WS/04/20
SZKOLENIE ON-LINE Gospodarowanie odpadami - radykalne zmiany wymagań w 2019 i 2020 r. Elektroniczna ewidencja odpadów (BDO). - 31.03-01.04.2020 r.
SZKOLENIE ON-LINE, 31.03.2020 - 01.04.2020
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/PK/04/20
SZKOLENIE ON-LINE- Wymagania PCA na drodze do akredytacji oraz wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. - 31 marca - 01 kwietnia 2020 r.
SZKOLENIE ON-LINE, 31.03.2020 - 01.04.2020
Kategorie szkoleń, Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia jednodniowe LW1/DD/04/20
SZKOLENIE ON-LINE- Źródła błędów i najczęściej stwierdzane niezgodności podczas audytów w laboratoriach środowiska pracy. 31 marca2020 r.
SZKOLENIE ON-LINE, 31.03.2020
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LW1/HW/04/20
Audytowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych w laboratorium mikrobiologicznym z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN ISO-IEC 17025:2018-02 - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 01.04.2020
Gospodarka odpadami, Ochrona powietrza, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe OK2/JG/03/20
SZKOLENIE ON-LINE Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska - opłatowa, PRTR, KOBIZE i gospodarowania odpadami, BDO. - 01 kwietnia 2020 r.
SZKOLENIE ON-LINE, 01.04.2020
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LW1/WK/04/20
Zarządzanie elastycznym zakresem akredytacji praktyce laboratorium badawczego - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 01.04.2020
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Akademia środowiska pracy i BHP, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/JS/04/20
Prowadzenie i kontrola badań zgodnie z zasadami DPL (GLP) - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 01.04.2020 - 02.04.2020
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LW2/MZZ/04/20
SZKOLENIE ON-LINE - Badania molekularne - PCR i Real-time PCR w laboratorium akredytowanym. Walidacja i szacowanie niepewności wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - kwiecień
SZKOLENIE ON-LINE, 01.04.2020 - 02.04.2020
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/GML/04/20
SZKOLENIE ON-LINE- Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium. - 01-02 kwietnia 2020 r.
SZKOLENIE ON-LINE, 01.04.2020 - 02.04.2020
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/04/20
SZKOLENIE ON-LINE- Szybkie metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium – działania korygujące, ryzyko i szanse, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty - 01-02 kwietnia 2020 r.
SZKOLENIE ON-LINE, 01.04.2020 - 02.04.2020
Hałas, hałas, Akademia Kierownika, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe AK/II/Z/04/20
II Ogólnopolskie warsztaty akustyczne dla przemysłu. Skuteczne metody redukcji hałasu do środowiska. - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 01.04.2020 - 03.04.2020
Akademia badań środowiskowych, Gospodarka wodno-ściekowa, woda/ścieki, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe OW1/ŁS/04/20
SZKOLENIE ON-LINE Gospodarowanie wodami z uwzględnieniem nowelizacji prawa wodnego. Aktualizacje 2020 r. - 02 kwietnia 2020 r.
SZKOLENIE ON-LINE, 02.04.2020
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/WP/04/20
SZKOLENIE ON-LINE- Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse -02-03 kwietnia 2020 r.
SZKOLENIE ON-LINE, 02.04.2020 - 03.04.2020
Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia jednodniowe LW1/AB/04/20
SZKOLENIE ON-LINE Klasyczne metody pomiarowe w laboratorium fizykochemicznym - zapewnienie spójności pomiarowej w badaniach spektrofotometrycznych, pehametrycznych, konduktometrycznych oraz przy pomiarach masy (wagi oraz wzorce masy).- 03 kwietnia 2020 r.
SZKOLENIE ON-LINE, 03.04.2020
Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska OZ4/POS/04/20
Akademia Prawa Ochrony Środowiska - najistotniejsze zmiany - kwiecień 2020 r., Zakopane
Zakopane, 21.04.2020 - 24.04.2020
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia trzydniowe LZ3/AS/04/20
Bezpieczna praca w laboratorium- bezpieczeństwo chemiczne i przeciwpożarowe. - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 22.04.2020 - 24.04.2020
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Akademia Kierownika, Szkolenia trzydniowe LZ3/MIM/04/20
Doskonalenie kompetencji kierownika laboratorium. - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 22.04.2020 - 24.04.2020
Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OZ3/WS/04/20
Gospodarowanie odpadami - radykalne zmiany wymagań w 2019 i 2020 r. Elektroniczna ewidnecja odpadów (BDO) - Zakopane, kwiecień 2020
Zakopane, 22.04.2020 - 24.04.2020
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LZ3/IJ/04/20
Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej. Teoria i praktyka - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 22.04.2020 - 24.04.2020
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe, Badania biegłości, badania porównawcze LZ3/ZS/04/20
Pomiary emisji hałasu w środowisku. Prezentacja wyników zgodnie z wymaganiami PCA i Ministra Środowiska. Warsztaty pomiarowe - Zakopane, kwiecień 2020
Zakopane, 22.04.2020 - 24.04.2020
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LW3/TG/04/20
Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS. Warsztaty laboratoryjne - Warszawa, kwiecień 2020 r.
Warszawa, 22.04.2020 - 24.04.2020
Akademia badania paliw, Szkolenia trzydniowe LZ3/BPP/04/20
Węgiel kamienny i brunatny- metody znormalizowane. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań wg norm PN i norm serii ISO, precyzja pobierania, przygotowania i wykonania badań. - Zakopane, kwiecień.
Zakopane, 22.04.2020 - 24.04.2020
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/AB/04/20
Wykorzystanie oraz interpretacja zawartości świadectw wzorcowania wyposażenia używanego w laboratorium fizykochemicznym. Spójność pomiarowa, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 22.04.2020 - 24.04.2020
Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia trzydniowe LZ3/IM/04/20
„Statystyka w laboratorium” – aspekty praktyczne analiza wyników badań laboratoryjnych.- Zakopane, kwiecień
Zakopane, 22.04.2020 - 24.04.2020
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/EG/05/20
ASA z atomizacją w płomieniu (FAAS). Rozwiązywanie problemów analitycznych. Porady praktyczne- Warszawa, maj 2020 r
Warszawa, 06.05.2020
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/JK/05/20
Walidacja pobierania próbek do badań mikrobiologicznych w odniesieniu do zapisów nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Warszawa, maj
Warszawa, 06.05.2020
Akademia badań środowiskowych, Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe , odpady LW2/PB/05/20
Akredytowane pobieranie próbek odpadów do badań – reprezentatywność, walidacja, szacowanie niepewności- Warszawa, maj 2020
Warszawa, 06.05.2020 - 07.05.2020
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM1/05/20
Ocena zgodności z wymaganiami oraz działania odnoszące się do ryzyk i szans w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Warszawa, maj
Warszawa, 06.05.2020 - 07.05.2020
Akademia badań środowiskowych, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OW2/MGG/05/20
Analiza śladu węglowego - Warszawa, maj 2020
Warszawa, 06.05.2020 - 07.05.2020
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/05/20
Analiza trendów – efektywne narzędzie stosowane w procesie potwierdzania ważności wyników zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty - Warszawa,maj
Warszawa, 06.05.2020 - 07.05.2020
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/AM/05/20
Krystaliczna krzemionka w środowisku pracy - oznaczanie techniką spektrometrii w podczerwieni. - Warszawa, maj
Warszawa, 06.05.2020 - 07.05.2020
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/PK/05/20
Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02. - Warszawa, maj
Warszawa, 06.05.2020 - 07.05.2020
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia dwudniowe LW2/AD/05/20
Spektroskopia w podczerwieni FT-IR. Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników - Warszawa, maj 2020 r.
Warszawa, 06.05.2020 - 07.05.2020
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LW2/GU/05/20
Warsztaty pomiarowe czyli jak przeliczać i obliczać wielkości związane z gazami odlotowymi. Przykładowe budżety niepewności. Sprawozdania z badań - Warszawa, maj 2020
Warszawa, 06.05.2020 - 07.05.2020
Gospodarka wodno-ściekowa, woda/ścieki, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OW2/ŁS/05/20
Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne - Warszawa, maj
Warszawa, 06.05.2020 - 07.05.2020
Kategorie szkoleń, Hałas, hałas, Szkolenia jednodniowe LW1/MK/05/20
Niepewność pomiaru w akustyce- Warszawa, maj
Warszawa, 07.05.2020
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/DK/05/20
Podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowanie absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w piecu grafitowym (GFAAS) oraz z generowaniem wodorków (HGAAS) i generowaniem zimnych par (CVAAS)- Warszawa, maj
Warszawa, 07.05.2020
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/EP/05/20
Spektrofotometria UV-VIS – specyfika metody - Warszawa, maj 2020 r.
Warszawa, 07.05.2020
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia jednodniowe LW1/WKO/05/20
Wymagania dla producentów materiałów odniesienia wg. normy PN-EN ISO 17034:2017 i innych dokumentów - Warszawa, maj
Warszawa, 07.05.2020
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LK2/IM/05/20
Programy badań biegłości i porównań miedzylaboratoryjnych. Wykorzystanie wyników i zasady weryfikacji organizatorów na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Omówienie dokumentów DA-05 oraz DAPT-01- Kraków, maj
Kraków, 12.05.2020 - 13.05.2020
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LK2/PB/05/20
Walidacja metod i szacowanie niepewności pomiaru- kurs dla początkujących i średnio zaawansowanych- Kraków, maj
Kraków, 12.05.2020 - 13.05.2020
Akademia analiz instrumentalnych, Szkolenia jednodniowe LK1/TG/05/20
Chromatografia gazowa - walidacja metody i procedura oceny niepewności procesu - Kraków, maj
Kraków, 13.05.2020
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LK2/PKK/05/20
Badanie mikroklimatu w środowisku pracy wg PN-EN ISO 7730:2006, PN-EN ISO 7243:2018-01 (nowelizacja normy) i PN-EN ISO 11079:2008. Badanie oświetlenia elektrycznego- Kraków, maj
Kraków, 13.05.2020 - 14.05.2020
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/ES/05/20
Kurs auditora technicznego w laboratorium analitycznym - Kraków, maj
Kraków, 13.05.2020 - 14.05.2020
Akademia badania paliw, Szkolenia dwudniowe LK2/BPP/05/20
Paliwa alternatywne. Stałe paliwa wtórne (SRF) - metody znormalizowane. Metody oznaczania zawartości biomasy- Kraków, maj
Kraków, 13.05.2020 - 14.05.2020
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/WP/05/20
Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse - Kraków, maj
Kraków, 13.05.2020 - 14.05.2020
REACH i NZŚ, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OK2/GW/05/20
Warsztaty bilansowania lotnych związków organicznych (LZO) - Kraków, maj 2020
Kraków, 13.05.2020 - 14.05.2020
Szkolenia dwudniowe , Warsztaty Eksperckie, Żywność i chemia żywności, Mikrobiologia LK2/WE-MB/05/20
Warsztaty Eksperckie- dla laboratoriów mikrobiologicznych- Kraków, maj
Kraków, 14.05.2020 - 15.05.2020
Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe , Warsztaty Eksperckie, Statystyka i metrologia LK2/WE-STAT/05/20
Warsztaty Eksperckie- Statystyka w laboratorium- Kraków, maj
Kraków, 14.05.2020 - 15.05.2020
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LD2/MZ/05/20
Doskonalenie wymagań dotyczących procesu badawczego w laboratorium chemicznym- Wrocław, maj
Wrocław, 20.05.2020 - 21.05.2020
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LD2/GML/05/20
Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium. - Wrocław, maj
Wrocław, 20.05.2020 - 21.05.2020
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LD2/IM/05/20
Skuteczny proces szacowania niepewności, w laboratorium fizykochemicznym. Identyfikacja, monitorowanie oraz eliminacja źródła błędów na wszystkich etapach procedury badawczej.- Wrocław, maj
Wrocław, 20.05.2020 - 21.05.2020
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LD2/JK/05/20
Zasady pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych (żywność, woda, wymazy, odciski, powietrze) według obowiązujących norm: PN-EN ISO 6887, PN-EN ISO 19458, PN-EN ISO 18593 i in. - Wrocław, maj
Wrocław, 20.05.2020 - 21.05.2020
Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe PSLE/05/20
XII Warsztaty Emisyjne, Specyficzne problemy nadzoru nad systemami do pomiarów ciągłych emisji zanieczyszczeń do powietrza z punktu widzenia przemysłu, urzędu i laboratoriów badawczych. - Zakopane, maj
Zakopane, 20.05.2020 - 22.05.2020
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LZ3/GiB/05/20
Chromatografia cieczowa i gazowa dla zaawansowanych. Teoria chromatografii w praktyce. Rozwiązywanie problemów- Zakopane, maj 2020 r.
Zakopane, 27.05.2020 - 29.05.2020
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/AB/05/20
Identyfikacja źródeł błędów wpływających na wyniki badań. Spójność pomiarowa i kompetencje techniczne personelu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Zakopane, maj
Zakopane, 27.05.2020 - 29.05.2020
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/IM/05/20
Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02. - Zakopane, maj
Zakopane, 27.05.2020 - 29.05.2020
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/ES/05/20
Realizacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w codziennej pracy w laboratorium- Zakopane, maj
Zakopane, 27.05.2020 - 29.05.2020
Laboratorium, Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia trzydniowe LZ3/AU/05/20
Techniczne aspekty wykonywania pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy - Zakopane, maj
Zakopane, 27.05.2020 - 29.05.2020
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia trzydniowe LZ3/PB/05/20
Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności w ujęciu procesowym zgodnie z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium analitycznym. Monitorowanie, identyfikacja i eliminacja źródeł błędów. Zakopane
Zakopane, 27.05.2020 - 29.05.2020
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/BP/06/20
Analiza sensoryczna żywności - od utworzenia zespołu sensorycznego do akredytacji- Warszawa, czerwiec
Warszawa, 03.06.2020
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/HW/06/20
Potwierdzenie ważności wyniku. Metody mikrobiologiczne i molekularne. Prowadzenie i ocena kart kontrolnych. - Warszawa, czerwiec 2020 r.
Warszawa, 03.06.2020
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Akademia zarządzania wg 17025, woda/ścieki, Szkolenia dwudniowe LW2/MZ/06/20
Pobieranie próbek wód i ścieków do badań. Jak zapewnić właściwą jakość procesu pobierania próbek i uniknąć błędów - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 03.06.2020 - 04.06.2020
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/06/20
Szybkie metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium – działania korygujące, ryzyko i szanse, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty - Warszawa, czerwiec 2020
Warszawa, 03.06.2020 - 04.06.2020
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/MPL/06/20
Badania hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy. Metody pomiaru i oceny narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne - Warszawa, czerwiec 2020
Warszawa, 03.06.2020 - 04.06.2020
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia dwudniowe LW2/IJ/06/20
Interferencje i źródła błędów w technice ICP-OES, ich charakterystyka i sposoby eliminacji. Sterowanie jakością w technice ICP-OES - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 03.06.2020 - 04.06.2020
Akademia zarządzania wg 17025, Akademia Kierownika, Szkolenia dwudniowe LW2/IM1/06/20
Kompetencje i obowiązki kierownictwa w laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2 - Warszawa, czerwiec 2020
Warszawa, 03.06.2020 - 04.06.2020
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LW2/PB/06/20
Praktyczne wykorzystanie metrologii w działalności laboratorium akredytowanego w odniesieniu do wymagań nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Warszawa, czerwiec
Warszawa, 03.06.2020 - 04.06.2020
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LW2/SZ/06/20
Techniki statystyczne w praktyce laboratoryjnej - szacowanie niepewności pomiaru, stwierdzanie zgodności z wymaganiami, walidacja metod badawczych. Warsztaty komputerowe.- Warszawa, czerwiec
Warszawa, 03.06.2020 - 04.06.2020
Akademia farmacji, Szkolenia dwudniowe LW2/AA/06/20
Walidacja, weryfikacja oraz transfer metod analitycznych w laboratorium farmaceutycznym - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 03.06.2020 - 04.06.2020
Gospodarka odpadami, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OW2/WS/06/20
Gospodarowanie odpadami - radykalne zmiany wymagań w 2019 i 2020 r. Elektroniczna ewidencja odpadów (BDO). - Warszawa, czerwca 2020 r.
Warszawa, 03.06.2020 - 04.06.2020
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, woda/ścieki, Szkolenia jednodniowe LW1/ML/06/20
Analiza sensoryczna wody według aktualnych norm - Warszawa,czerwiec
Warszawa, 04.06.2020
Akademia badań środowiskowych, Gospodarka wodno-ściekowa, woda/ścieki, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe OW1/ŁS/06/20
Gospodarowanie wodami z uwzględnieniem nowelizacji prawa wodnego. Aktualizacje 2020 r. - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 04.06.2020
Kategorie szkoleń, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/MS/06/20
PCR i real - time PCR – projektowanie reakcji, walidacja metody, analiza wyników - Warszawa, czerwiec 2020
Warszawa, 04.06.2020
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LKT2/AS/06/20
Bezpieczna praca w laboratorium- bezpieczeństwo chemiczne i przeciwpożarowe - Katowice, czerwiec
Katowice, 09.06.2020 - 10.06.2020
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LKT2/WP/06/20
Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse - Katowice, czerwiec
Katowice, 09.06.2020 - 10.06.2020
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LKT2/IM/06/20
Walidacja i szacowanie niepewności, jako proces w rozumieniu zapisów nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.- Katowice, czerwiec
Katowice, 09.06.2020 - 10.06.2020
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LJ3/WKO/06/20
Analizy chemiczne pH, konduktometryczne, grawimetryczne i wolumetryczne. Szacowanie niepewności, zapewnienie metrologicznej spójności pomiarowej i aspekty praktyczne ww. analiz- Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 17.06.2020 - 19.06.2020
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LJ3/GiK/06/20
ASA - absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (FAAS), w piecu grafitowym (GFAAS) oraz z generowaniem wodorków (HGAAS) i generowaniem zimnych par (CVAAS). Doskonalenie kompetencji technicznych. - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 17.06.2020 - 19.06.2020
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia trzydniowe LJ3/AS/06/20
Bezpieczna praca w laboratorium- bezpieczeństwo chemiczne i przeciwpożarowe. - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 17.06.2020 - 19.06.2020
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LW3/BiP/06/20
Chromatografia cieczowa (HPLC) w praktyce. Wykłady i zajęcia laboratoryjne - Warszawa, czerwiec 2020 r
Warszawa, 17.06.2020 - 19.06.2020
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LJ3/PK/06/20
Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. - Jastrzębia Góra, czerwiec 2020
Jastrzębia Góra, 17.06.2020 - 19.06.2020
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe, Badania biegłości, badania porównawcze LJ3/ZS/06/20
Pomiary emisji hałasu w środowisku. Prezentacja wyników zgodnie z wymaganiami PCA i Ministra Środowiska. Warsztaty pomiarowe - Jastrzębia Góra, czerwiec 2020
Jastrzębia Góra, 17.06.2020 - 19.06.2020
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LJ3/IM1/06/20
Potwierdzenie kompetencji technicznych personelu laboratorium. Nadzorowanie wyposażenia i zapewnienie spójnosci pomiarowej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 17.06.2020 - 19.06.2020
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LJ3/IM/06/20
Szybkie metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium – działania korygujące, ryzyko i szanse, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty. - Jastrzębia Góra, czerwiec 2020
Jastrzębia Góra, 17.06.2020 - 19.06.2020
Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska OJ4/POS/06/20
Akademia Prawa Ochrony Środowiska - najistotniejsze zmiany - czerwiec 2020 r., Jastrzębia Góra
Jastrzębia Góra, 23.06.2020 - 26.06.2020
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LJ3/MB/06/20
Chromatografia cieczowa HPLC od A do Z. Teoria chromatografii w praktyce. Rozwiązywanie problemów - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 24.06.2020 - 26.06.2020
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Akademia Kierownika, Szkolenia trzydniowe LJ3/MIM/06/20
Doskonalenie kompetencji kierownika laboratorium. - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 24.06.2020 - 26.06.2020
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LJ3/GU/06/20
Kompendium wiedzy -Porozmawiajmy o emisji w 2020 r. - nowelizacja PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Poradnik pomiarowca (na podstawie poradnika M2 MONITORING OF STACK EMISSIONS TO AIR) - Jastrzębia Góra, czerwiec 2020
Jastrzębia Góra, 24.06.2020 - 26.06.2020
Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OJ3/SK/06/20
Nowe zasady udziału w handlu emisjami CO2. - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 24.06.2020 - 26.06.2020
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LJ3/IM2/06/20
Od poboru próbki do wyniku badania. Źródła najczęściej popełnianych błędów i ich eliminacja. Wpływ na budżet niepewności.- Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 24.06.2020 - 26.06.2020
Laboratorium, Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia trzydniowe LJ3/AU/06/20
Techniczne aspekty wykonywania pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy - Jastrzębia Góra, czerwiec 2020
Jastrzębia Góra, 24.06.2020 - 26.06.2020


 
 

OK

OK